Spodní stavba mostu  - Březnice

Pro stabilní založení spodní stavby mostu bylo nutno provádět zemní práce velmi pečlivě.

Základy jsou připraveny pro osazení.

Zpět na seznam referencí