Hlavní stránka
O firmě
Naše činnost
Reference
Kontakty
 

 

  Profil firmy

Firma Ladislav Kozubík byla založena roku 1991.

Už od samého počátku bylo hlavní činností provádění zemních
prací na té nejvyšší možné úrovni. S dalším doplňováním strojového parku a vytvořením týmu kvalifikovaných spolupracovníků se rozsah činností dále rozšiřoval.

S postupem času došlo až na samostatné dodávky celých stavebních celků především v oblasti dopravních staveb, včetně kompletních dodávek mostních konstrukcí.

Samozřejmostí je pro nás i provádění drobných oprav a údržbových prací - i těch, které většiny konkurence odkládá jako málo lukrativní, a to zejména kompletní údržbu silnic a místních komunikací.

Významnou část naší náplně činí stavby kanalizačních řádů a trubních vedení ze všech na trhu dostupných materiálů. Provádíme také veškeré vodohospodářské stavby a meliorační práce, související s odvodněním ploch určených pro další stavbu.

Pro vyřešení problémů stability objektů, případně pro sanaci strží a břehů ve volném terénu, provádíme stavbu opěrných zdí betonových, železobetonových, z lomového kamene a dalších materiálů.

Již delší dobu se věnujeme i bytové výstavbě, zvláště pak provádění základových konstrukcí.

Jako doplněk nabízíme i provedení prací na stavbách studní.

Vzhledem k rozsáhlému mechanizačnímu parku je bezproblémová i realizace demolicí objektů.

V poslední době se firma zabývá převážně hloubkovým zakládáním staveb, především pomocí vrtaných pilot a stavbou protihlukových stěn.
Provádíme i zakázky v omezených prostorech, kde není možné nasazení těžké techniky, případně zakázky malého rozsahu, kde již samotná přeprava rozměrné techniky tvoří nezanedbatelnou položku v rozpočtu stavby.
Například při stabilizaci silničního tělesa není nutné přerušení provozu, k pracem postačuje jeden jízdní pruh, lze pracovat v halách nebo v jiných uzavřených prostorech či pod vedením vysokého napětí a podobně.

 

 

 

Ladislav Kozubík

Bohuslavice
u Zlína 284

PSČ 763 51

tel. 603 871 048

e-mail:
firma@kozubikstavebni.cz