Protihluková stěna na obchvatu Bělotína, dálnice R47

   Postup vrtání řady pilot

 

Vyvrtaná zemina je ihned odvážena, tím je pracoviště neustále udržováno čisté.

 

 Řada již vyvrtaných a zabetonovaných pilot

 

Usazení protihlukové stěny bude tvořit oporu tělesa dálnice

 Proto bylo nutno dodržet maximální přesnost osazení pilot

Zpět na seznam referencí