Sanace sesuvu svahu v Pozlovicích

Stabilizace sesuvu svahu byla provedena hloubkovou pilotáží

 

Připravené konstrukce jednotlivých pilot

 

Po vyvrtání je do otvoru umístěna výztuž

 

Celá pilota je pak zalita betonem

 

Tím je vytvořen stabilní základ nadzemní část zdi.

 

Na výztuž pilot je poté navázána výztuž nadzemní části.

 

Její součástí jsou i kotvící lana, která se po zalití stěny napnou a zajistí svorkami.

 

Přesné a pečlivé bednění pak znamená i perfektní povrch hotového díla.

 

Zpět na seznam referencí